kat
kat
Transport krajowy

Nasi specjaliści utrzymują w ciągłym ruchu tabor ponad 80 samochodów gotowych do realizacji transportu krajowego i międzynarodowego.
więcej informacji ->

kat
Transport międzynarodowy

Współpracujemy zarówno z klientami bezpośrednimi jak i z renomowanymi firmami spedycyjnymi z całej Europy.
więcej informacji ->

kat
Współpraca

Prowadzimy rekrutację dla nowych rzetelnych przewoźników z ciągnikami siodłowymi do prowadzenia naszych naczep i realizacji naszych zleceń.
więcej informacji ->

Kontakt


GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ulicy Nowogrodzkiej 37/4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198705, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 zł oraz numerze NIP 586-10-48-353

Flexisoft